Želáme Slovensku na zdravie

Autor: Anton Repka | Dátum: 11.01.2021

„S nádejou, radosťou a obdivom voči vedeckej komunite vítame začiatok procesu očkovania na Slovensku. Uvedomujeme si, že okrem nesporných zdravotných aspektov tohto dôležitého preventívneho nástroja, je očkovanie zároveň nevyhnutným krokom k plnohodnotnému fungovaniu spoločnosti.

Od marca 2020 sme viackrát vyzvali vládu na pomoc, teraz pomoc ponúkame. Chceme vyjadriť podporu plánu očkovania na Slovensku a zároveň chceme ponúknuť naše skúsenosti a zručnosti k tomu, aby očkovanie prebehlo čo najrýchlejšie a najplynulejšie.

Sme si vedomí, že niektoré činnosti musia realizovať odborníci spomedzi zdravotníkov a epidemiológov. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s logisticky často náročnými podujatiami však dokážeme pomôcť s prípravou a realizáciou procesov, ktoré očkovanie vyžaduje, ako je pomoc s logistikou, s ľudským a produkčným zabezpečením, s komunikáciou a propagáciou očkovania.

Veríme, že existuje dostatok priestoru na zapojenie ľudí zo živej kultúry a ďalších oblastí do procesu očkovania. Aj v prípade, že našu ponuku nevyužijete, prajeme celému procesu čo najúspešnejší priebeh, aby sme si mohli už na jar symbolicky popriať "na zdravie" na našich podujatiach a spoločných stretnutiach.“

„Želáme Slovensku na zdravie“ je výzva, ktorú pripravili prevažne združenia a asociácie živej kultúry, no je otvorená aj ďalším organizáciám a jednotlivcom na Slovensku. Cieľom výzvy je dosiahnutie čo najrýchlejšieho a najplynulejšieho priebehu očkovania na Slovensku a najmä ponúknutie pomoci pri jeho realizácii.

Zoznam zapojených subjektov:

 • Združenie promotérov a festivalov na Slovensku
 • Asociácia Hudobných Klubov Slovenska AHKS
 • Hudobná Únia Slovenska
 • Anténa – sieť pre nezávislú kultúru
 • Slovenský ochranný zväz autorský
 • Slovenská jazzová spoločnosť
 • Zástupcovia ticketingových spoločností v SR
 • BTL Komunikačná asociácia
 • Asociácia nezávislých producentov
 • Únia filmových distributérov
 • Združenie prevádzkovateľov kín

PS: Táto výzva je otvorená aj pre ďalšie subjekty, nielen z kultúrnej sféry. V prípade záujmu nás kontaktujte na info@zelameslovenskunazdravie.sk.

Viac informácií nájdete na facebookovej stránke „Želáme Slovensku na zdravie“, rovnomennom facebookovom evente a už čoskoro aj na webe výzvy www.zelameslovenskunazdravie.sk

Naspäť