Ministerstvo kultúry zverejnilo formulár

Autor: AHKS | Dátum: 12.10.2020

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo formulár nevyhnutný na zmapovanie ekonomických dopadov pandémie  

COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.  Záujemcovia ho nájdu TU: http://www.culture.gov.sk/mini.../covid-19/formular-3a2.html

 
Pandémia koronavírusu zasiahla každého z nás a výrazne ovplyvnila ekonomický rozvoj štátu. Kultúrna obec bola jednou z prvých skupín v rámci kreatívneho priemyslu, ktorých sa dotkli opatrenia vlády.Od začiatku pandémie boli zrušené takmer všetky verejné podujatia. Kultúrny sektor preto teraz akútne potrebuje pomoc. 

Ministerstvo kultúry (MK SR) zverejnilo formulár nevyhnutný na zmapovanie ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Na základe formulára získa MK SR reálne dáta o finančných stratách v jednotlivých oblastiach nezávislej kultúry a aj o počte ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle.

Touto cestou by sme vás chceli vyzvať, aby ste vyplnili formulár
a pomohli tak kultúrnemu sektoru.

Formulár je potrebné vyplniť
do pondelka 19. októbra 2020. 

  • Informácie vo formulári budú dôležité na určenie objemu mimoriadnych dotácií z dotačného systému ministerstva kultúry, ktoré schválila vláda.
     
  • Dodanie údajov pomôže zároveň zistiť štruktúru pracovníkov a pracovníčok v kultúrnom a kreatívnom priemysle pre lepšie cielenie štátnej pomoci.

VIDEO AKO VYPLNIŤ DOTAZNÍK MINISTERSTVA KULTÚRY NÁJDETE TU : 

https://www.youtube.com/watch?v=DAbb1qBEDvQ 

Každý vyplnený formulár má význam
Informácie, ktoré vyplníte, budú slúžiť pre lepšie zistenie súčasného stavu. Nevyplývajú z nich pre vás žiadne záväzky.
Je úplne v poriadku, ak niektoré údaje nevyplníte. 
Je lepšie, ak vyplníte dobre odhadnuté dáta, ako žiadne.

Akékoľvek otázky k formuláru adresujte na: formular@culture.gov.sk, alebo na infolinku +421 2 20482 350, ktorá je k dispozícii počas pracovných dní od 12. októbra do 19. októbra od 9:00 do 16:00 hod.

Naspäť