Majitelia hudobných klubov na Slovensku zakladajú asociáciu

Autor: Edo Kopček | Dátum: 11.08.2020

Majitelia sedemnástich slovenských hudobných klubov sa stretli vo štvrtok 7. mája v Novom Meste nad Váhom, kde v klube Blue Note riešili súčasnú situáciu, ktorá paralyzovala ich krehkú životaschopnosť, hľadali možnosti zachovania svojej existencie a zároveň iniciovali vznik Asociácie Hudobných Klubov Slovenska. Zatiaľ ide o pracovný názov, ktorý doladia s tým, že momentálne hľadajú právnu formu, pod ktorou bude asociácia existovať. Pod spoločným združením chcú na úvod začať komunikáciu s tromi partnermi, a to s Ministerstvom Kultúry, Fondom na podporu umenia a SOZA. 

Blue Note, Piano Klub, Klub 77, Smer klub 77, Nájomná jednotka 210, Music a Cafe, Bombura, Stromoradie, Klub za Rampami, Barmuseum, Frankie Rock Club, Klondajk, Queen´s Pub, Randal, MMC, RC Mlyn a Collosseum sú všetko etablované značky, ktoré ponúkajú ročne spolu viac ako 2000 živých koncertov, ktoré navštívi v priemere vyše pol milióna hudobných fanúšikov. Drvivá väčšina týchto klubov funguje vďaka nadšencom, ktorí túto činnosť robia bez očakávania zisku a len preto, že majú vzťah k hudbe alebo sú sami hudobníci. Napriek tomu, že nielen oni, ale aj ich spolupracovníci patria medzi hudobných profesionálov, či pracovníkov kultúry a každý deň už desiatky rokov tvoria priaznivé prostredie pre hudobný ekosystém, doposiaľ nikdy nepoberali pomoc od štátu vo forme grantov, nenávratných príspevkov alebo prostredníctvom akejkoľvek inej formy. Vzhľadom na súčasnú platnú legislatívu sa tiež nemôžu uchádzať o externé príjmy zo súkromných zdrojov prostredníctvom sponzorstva. Narozdiel od športovcov.

„Korona už neodvratne poznačila celú spoločnosť, ktorej súčasťou je aj kultúra. Hudobné kluby poskytujú kapelám aj fanúšikom neodmysliteľný background – priestor, techniku a personálne kapacity, bez ktorých by hudobná scéna nemohla plnohodnotne fungovať. Stretli sme sa s tým, aby sme našli riešenia, ako zachovať činnosť klubov aj po tejto kríze, pretože nás postihla ako prvých a pritom sa k našej činnosti budeme môcť vrátiť medzi poslednými. Na to, ako pomôcť nielen hudobným klubom, ale aj ľuďom naviazaným na ich fungovanie, ktorí vykonávajú slobodné a veľmi špecifické, pre hudobnú scénu potrebné a dôležité povolania, vieme ponúknuť konkrétne riešenia. Na úvod chceme začať  spoločný dialóg s Ministerstvom Kultúry, Fondom na podporu Umenia a SOZA,“ uviedli na stretnutí majitelia hudobných klubov pre médiá. Pre túto úlohu si zvolili piatich zástupcov – Tibora Zelenaya z Blue Note, Petra Hajšu z Piano Klubu, Miša Malichera z Nájomnej Jednotky 210, Martina Višňovského zo Stromoradia a Juraja Rybana z Randalu a MMC.

Hudobné Kluby nie sú krčmy ani reštaurácie
Hudobné kluby sú základom každej hudobnej scény. Vychovávajú nové generácie hudobníkov a množstvo pracovníkov v nich získava svoje prvé pracovné skúsenosti na  špecifických pozíciách pódiových technikov, zvukárov, osvetľovačov, cibria si svoje produkčné a organizačné schopnosti, učia sa propagácii (grafika, fotografia, práca s videom, nákup reklamného a mediálneho priestoru), komunikácii s médiami (písanie tlačových správ, reportáží, ich distribúcia médiám, či profesionálny servis akreditovaným novinárom a fotografom). Zaujímavosťou je, že mnohí dnešní profesionáli začínali práve v kluboch na spomínaných pozíciách alebo pomáhali pri nosení techniky, brigádovali v šatni, či na bráne. Všetci títo ľudia, pracujúci v kluboch a na týchto pozíciách ostali zo dňa na deň bez príjmu.

„Práca v hudobnom klube začína ráno a končí v neskorých nočných hodinách. Dôležité je si uvedomiť, že kluby nie sú krčmy, kaviarne ani reštaurácie ako sa mnohí ľudia mylne domnievajú. Ponúkanie gastro služieb v hudobných kluboch je samostatnou, doplnkovou službou, ktorá nemá žiaden vplyv na úspešnosť hudobnej produkcie. Hudobný klub je priestor s kvalitnou akustikou, ktorú docielite finančne náročnou stavebnou a inžinierskou úpravou, má vhodné pódium, nadštandardné elektrické siete a kvalitnú výkonnú zvukovú, osvetľovaciu, prípadne aj premietaciu techniku.“ Organizovanie živých koncertov má takisto pozitívny ekonomický dopad na ďalšie segmenty a prináša nemalé príjmy pre iných podnikateľov v mestách ich konania, ktorí predávajú široké spektrum produktov a ponúkajú rozsiahle typy služieb. Vďaka tomu, že tieto kluby vo svojich mestách finančne pokrývajú v plnej miere aj s rizikom mínusu všetky náklady na úspešnú realizáciu koncertov. 

Garáže kluby nenahradia
Hudobné kluby nie sú ani Kultúrne centrá a vzhľadom na to, že vychovávajú mladých hudobníkov čiastočne suplujú iné kultúrne inštitúcie ako Osvetové strediská či Kultúrne domy. Majoritná väčšina klubov je v prenajatých priestoroch a bez akéhokoľvek finančného krytia, pretože prežívali z mesiaca na mesiac a svoje fungovanie dotovali z doplnkových reštauračných alebo kaviarenských služieb, ktoré ostali tiež paralyzované. „To je holý fakt. Bez pomoci, či už štátu alebo prenajímateľov, nebudeme schopní prežiť a väčšine klubov hrozí zánik, prípadne sa dostanú do existenčných problémov.“ Neskôr preto nebudú môcť ani požiadať o akúkoľvek podporu, pretože nebudú spĺňať podmienky vzhľadom na možné dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch, prípadne pri daňových nedoplatkoch a podobne. Majitelia klubov triezvo odhadujú, že ak sa im nepodarí zachovať aspoň v prevažnej miere terajší stav našich kultúrnych priestorov, tak v najbližšej dobe v rozmedzí 3 až 5 rokov nevzniknú pri predpokladanej recesii ekonomiky nové kluby, pretože budú na okraji záujmu podnikateľských aktivít. „Ubudne aj odborných  profesií naviazaných na produkcie a takisto nevychováme nových odborných pracovníkov. Rovnako to zasiahne hudobníkov, ktorí nebudú mať kde celoročne koncertovať a nevychováme ani mladých hudobníkov, pretože garáže hudobné kluby nenahradia. Jedno súvisí s druhým.“

Ponúkajú konkrétne riešenia, aby nezanikli
Kluby momentálne nevedia, v ktorej fáze a za akých podmienok budú môcť začať s realizáciou hudobných produkcií. Kým sa opäť budú môcť vrátiť k svojej skutočnej práci, pripravili štyri hlavné body, ktoré chcú odkomunikovať na stretnutiach so zástupcami Ministerstva kultúry, Fondu na podporu umenia a SOZA. 

*Vytvoriť priestor v grantovej schéme FPU aj na priamu adresnú podporu hudobných klubov alebo klubových produkčných projektov (klubové festivaly, tematické klubové koncerty a iné).

* Zabezpečiť možnosť získania sponzorských prostriedkov úpravou zákona o sponzorstve tak, aby to bolo pre poskytovateľa atraktívne a nie odrádzajúce. Viaceré hudobné kluby totiž fungujú ako neziskovky a nemôžu potenciálnym partnerom ponúkať sponzorstvo, nakoľko si tieto výdavky nie je možné uplatniť do nákladov. Pritom v športovom odvetví je to bežná prax.

* Samostatnou kapitolou je problematika kluby a SOZA, kde sa spoločne so zástupcami chceme zamyslieť nad spôsobom platenia poplatkov za autorské práva. Sme presvedčení o tom, ak by sa zaviedol rozumný a reálne nastavený paušálny poplatok, tak sa ho nikto nebude snažiť obchádzať a v konečnom dôsledku bude jeho výber v absolútnom čísle.

*Samozrejme najväčším aktuálnym problémom je ustáť nájmy. Veríme, že v tejto situácii ponúkne dobré riešenia vláda, nakoľko je to problém, ktorý sa dotýka všetkých nájomcov a prenajímateľov. Pomoc by však mohla byť aspoň čiastočne zahrnutá aj v prípadnom grantovom rámci FPU ako uznateľný náklad na produkčné projekty hudobných klubov.

Vznikajúcu Asociáciu Hudobných Klubov Slovenska zakladajú:

Blue Note, Nové Mesto nad Váhom
Piano Klub, Trenčín
Klub 77, Banská Bystrica 
Smer Klub 77, Žilina
Nájomná Jednotka 210, Nitra
Music a Cafe, Nitra
Bombura , Brezno
Stromoradie, Prešov
Klub za Rampami, Nové Mesto nad Váhom
Barmuseum, Martin
Frankie Rock Club, Nitra
Klondajk, Veľký Kolačín
Queen´s Pub, Púchov
Randal @ MMC, Bratislava
RC Mlyn, Vrútky
Collosseum, Košice

Naspäť