Stromoradie Prešov

STROMORADIE je nový kultúrny bod v Prešove. Vo svojich priestoroch ponúka platformu pre koncerty, divadlo, kino, vernisáž, diskusiu, pivo, víno a jedlo. Našim zámerom je oživiť kultovú alej Kmeťovo stromoradie.

kontakt: Martin Višňovský, 0905 865 483, info@stromoradie.sk
web: www.stromoradie.sk
fb: https://www.facebook.com/strom...